Priser og tilskud

Med lægehenvisning til fysioterapi får du dækket 40% af honoraret. Vær opmærksom på, at du har en gældende lægehenvisning ved behandlingsstart. Vi "henter" de fleste henvisninger på en netportal så du skal ikke medbringe den, medmindre du har en henvisning fra en speciallæge.

Med

Priser

Ydelse

Første konsultation

Normalbehandling

Kort behandling

Opfølgende træningsterapi

Holdtræning pr. person

Udeblivelse*

Fuldt honorar

470,07 DKK

298,89 DKK

199,26 DKK

99,63 DKK

199,26 DKK

298,89 DKK

Tilskud

184,74 DKK

117,46 DKK

78,31 DKK

39,15 DKK

78,31 DKK

0 DKK

Patientandel

285,33 DKK

181,43 DKK

120,95 DKK

60,48 DKK

120,95 DKK

298,89 DKK

*Beløbet kan maksimalt svare til honoraret for den planlagte behandling, dog maksimalt 298,89 kr. Dette gælder for både almen fysioterapi og for vederlags fysioterapi.

Medicinkort

Har du et medicinkort fra kommunen dækkes der op til 85% af din egenbetaling til fysioterapi

Ved afslutning af forløbet eller løbende får du regningsfakturaer for behandlinger som du selv skal indsende/aflevere i en borgerservice hos din kommune.

Kommunen sætter efterfølgende penge på din konto

Sygeforsikring Danmark

Sygeforsikringen Danmark giver tilskud efter gældende takster ved lægehenvist fysioterapi. Vi indberetter automatisk til Danmark igennem vores afregningssystem. Husk at oplyse at du er medlem ved behandlingens opstart. Tilskuddet fra Danmark ligger på ca. 50% af din egenbetaling.

Du kan også få tilskud ved behandlinger uden lægehenvisning - Danmark dækker ca. 30% af regningen.

Afbudspolitik

Afbud skal meddeles klinikken senest kl. 15 dagen før behandlingsaftalen.

Ring på +45 98450144 og indtal en besked / send sms til +45 20927002 (modtages kun sms) / send en mail til os på info@skagenfysioterapi.dk

Meddeles et afbud for sent eller du glemmer at møde op til din aftale, vil der blive opkrævet et gebyr på 298 DKK.

Tilskud fra forsikringsselskaber

Vi samarbejder med de fleste forsikringsselskaber hvor du kan refundere "patientbetaling" for dine behandlinger. Vi kan afregne direkte med forsikringsselskaber, eller afregne direkte med dig. Hvis du selv betaler for behandlinger får du løbende en udskrift af behandlingsfakturaen som skal indsendes til forsikringsselskabet og patientbetalingen vil blive refunderet på din bankkonto.

Hvis vi skal afregne direkte med dit forsikringsselskab skal du medbringe en skriftlig dokumentation hvoraf det fremgår antal af godkendte behandlinger som forsikringsselskabet accepterer, samt information vedr. afregning.

Nogle typer af bevillinger modtager vi på vores mail direkte fra dit forsikringsselskab.

Det er ikke altid forsikringsselskaber som anbefaler den behandler du helst vil behandles ved. Det har intet at gøre med kvalitetsmærkning af behandleren, men er blot en registreringsmangel hos et forsikringsselskab. Du som forsikringskunde har altid ret til at foretage selvvalg af et behandlingssted og en fysioterapeut.

og mange flere...