Hjemmebehandling

Vi behandler gerne på plejehjem og institutioner, i beskyttede boliger og i hjemmet, når klienten ikke selv kan transportere sig selv til klinikken. Det vil foregå i samarbejde med hjemmeplejen, sundhedspersonalet og lægen.

Vi tilbyder funktionel genoptræning, vedligeholdende træning, forebyggende træning samt fysioterapi til smertelindring, kontrakturforebyggelse, mobilisering.

Betaling for hjemmebehandlinger

Som vederlagsfri klient er behandlinger uden beregning for klienten.

Ønsker du hjemmebehandlinger indenfor almen fysioterapi skal dette være lægeordineret. Med henvisning kan du opnå tilskud fra Sygesikring Danmark, samt øvrige forsikringsselskaber.

Priser for hjemmebehandling er en del højere da der skal påregnes transportudgifter samt ekstra tidsforbrug.

Medicinkort

Har du et medicinkort fra kommunen dækkes der op til 85% af din egenbetaling til fysioterapi

Ved afslutning af forløbet eller løbende får du regningsfakturaer for behandlinger som du selv skal indsende/aflevere i en borgerservice hos din kommune.

Kommunen sætter efterfølgende penge på din konto

Sygeforsikring Danmark

Sygeforsikringen Danmark giver tilskud efter gældende takster ved lægehenvist fysioterapi. Vi indberetter automatisk til Danmark igennem vores afregningssystem. Husk at oplyse at du er medlem ved behandlingens opstart. Tilskuddet fra Danmark ligger på ca. 50% af din egenbetaling.

Du kan også få tilskud ved behandlinger uden lægehenvisning - Danmark dækker ca. 30% af regningen.

Afbudspolitik

Afbud skal meddeles klinikken senest kl. 15 dagen før behandlingsaftalen.

Ring på +45 98450144 og indtal en besked / send sms til +45 20927002 (modtages kun sms) / send en mail til os på info@skagenfysioterapi.dk

Meddeles et afbud for sent eller du glemmer at møde op til din aftale, vil der blive opkrævet et gebyr på 298 DKK.