Senior fysioterapi

Fysioterapien for ældre borgere er en stor del af fysioterapeutens daglige arbejde. Ligesom maskiner med tiden slides, vil kroppen også efterhånden slides. Der er tale om normale aldersforandringer. Disse forandringer kan ledsages af smerter som evt. vil kunne behandles - af fysioterapeut.

Vi påvirkes forskelligt af disse aldringsprocesser, men alle bliver mere sårbare for sygdom og skader. Med tiden sker der et gradvist tab af elastisk væv og man kan føle at kroppen er stiv og muskler er spændte.

Fysioterapi for seniorer har som mål at vedligeholde det bedst mulige funktionsniveau og dermed den bedst mulige livskvalitet. Fysioterapien kan være et redskab til at afhjælpe mange symptomer og forbedre almen daglig livsførelse.

Fysioterapeutiske arbejdsområder