Idrætsskader

Sportsaktiviteter og idrætsudøvelse kan til tider være en hård fysisk belastning for kroppen uanset om man dyrker motion som fritidsinteresse eller på et højere niveau. Der kan opstå skader og disse kan være akut opstået eller have karakter af overbelastning. Flere dele af bevægeapparatet overbelastes eller ødelægges (muskler, knogler, ledbånd, sener, led).

Dette kan ske pga. en fejlagtig eller voldsom bevægelse under aktiviteten eller forkert belastning og træning over længere tid.

Skaden udløser oftest en betændelse, en række vævsreaktioner så som hævelser, smerter, misfarvning og nedsat funktion. Denne vævsreaktion er en del af det reparative system, organismen iværksætter i bløddele, muskler og senevæv m.fl. når skaden er sket.

Typiske eksempler på disse skader er fibersprængninger, senelæsioner, forstuvet ankel, forvredet knæ, korsbåndsskade, meniskskader, hurtig udtrætning af muskler, løbeknæ mm.

Fysioterapeutisk indsats

Fysioterapi for Golfspillere

Som mange andre sportsaktiviteter, indeholder Golf en del gentagne bevægelser. Den svingbevægelse som gentages mange gange i løbet af et spil kan forårsage smerter og overbelastning af led som er involveret i svingbevægelsen. Fysioterapien kan afhjælpe de fleste gener golfspillere måtte opleve under sportsudøvelsen. Fysioterapien kan være med til at forbedre præstationsevnen under spillet ved ex. at styrke muskulaturen, samt afhjælpe de smertetilstande der måtte forekomme under udøvelsen af Golf.

Kontakt os for at høre nærmere hvad vi kan hjælpe dig med. Fysioterapi for Golfspillere vil være et fast tilbud hos Skagen Fysioterapi i de kommende år.