Almen fysioterapi er det vi gør, når vi behandler fejlfunktioner og smerter i kroppen.

Fysioterapi er behandlingsmetoder eller aktiviteter, der hjælper dig til at fungere bedst muligt. Fysioterapi kan forebygge eller behandle lidelser og smerter i kroppen og retter sig især mod de dele af kroppen, du bruger, når du bevæger dig, for eksempel:

Irritation af kroppens led, muskler og nerver kan bl.a forårsages af dårlig holdning, ensidige bevægelser/stillinger i dagligdagen, forløftninger, sportsskader og andre skader samt mangel på motion. Disse tilstande kan ubehandlede medføre gener og til tider alvorlige smerter.

Fysioterapeutens mål er at finde årsagen til lidelsen, samt at finde en behandlingsteknik der ændrer symptomerne til det bedre. Ved hjælp af den rette behandling søger vi at opnå maksimal god funktion og ikke kun kortvarig smertelindring. Desuden vil der blive lagt vægt på, at du får en forståelse for, hvad du SELV kan gøre for at få det bedre. Du bliver grundigt instrueret i, hvordan det kan gøres.

Vi bruger forskellige teknikker for at opnå de bedste resultater under behandlingen. Ex. mobilisering af led og muskler, ledfrigørende teknikker, udspænding, bløddelsbehandling, smertelindrende behandling, apparaturbehandling, tapening og meget mere.

Behandlingen vil oftest blive suppleret med relevante øvelser og rådgivning.