Behandlingsforløb

Det er vigtigt for os udover at behandle dine symptomer at finde den rette årsagssammenhæng og derigennem forebygge at problemet vender tilbage. Du bliver instrueret i hjemmeøvelser hvis dette er relevant, samt vejledt i aflastning eller andre relevante tiltag.

Første konsultation

Første konsultation omfatter en undersøgelse og en udredning af problemet, inden vi sammen med dig tilrettelægger din behandling. Det er vigtigt for os udover at behandle dine symptomer at finde den rette årsagssammenhæng og derigennem forebygge at problemet vender tilbage.

Du bliver instrueret i hjemmeøvelser hvis dette er relevant, samt vejledt i aflastning eller andre relevante tiltag. Vi lægger stor vægt på en god kommunikation da vi ser det vigtigt for behandlingsforløbet at du har en forståelse for dine symptomer/problematik.

Hvor mange gange skal du komme til fysioterapi?

Behandlingsforløbets længde er meget individuel. Det er afhængigt af omfanget af problemet, samt hvor lang tid problemet har stået på. Vi tilstræber at behandlingsforløbet afsluttes med en succes inden for første 3-6 konsultationer. I nogle tilfælde er det nødvendigt at behandlingerne varer længere tid og der kan være behov for opfølgning eller vedligeholdende behandlinger.

Vi tilrettelægger forløbet sammen med dig og vil sørge for at du får det optimale behandlingstilbud. Det kan også være relevant med yderligere udredninger ex. hos din egen læge/special læge, eller igangsætning af andre tiltag, hvilke du bliver informeret om.

Hvor lang tid varer en behandling?

Så vidt det er muligt igangsætter vi en behandling allerede ved første konsultation, samt instruerer dig i relevante øvelser/aflastning.

Hvad sker der efter afslutning af forløbet?

Når behandlingsforløbet er afsluttet sender vi en epikrise til din læge. Det er en beskrivelse af hvad vi har foretaget os og hvilke områder vi har behandlet, samt resultat af indsatsen.

Skal du have en ny henvisning efter et afsluttet forløb?

Når du bliver henvist af din læge og du har påbegyndt behandlinger under den henvisning, gælder henvisningen i et år. Dvs. hvis du har afsluttet et behandlingsforløb hos en fysioterapeut, kan du i løbet af et henvisnings-år vende tilbage ved behov for yderligere konsultationer.

Hvis du oplever symptomer fra andre regioner af kroppen end du fik behandlinger for tidligere, eller du har en ny-opstået skade/smerter, skal du have en ny henvisning fra din læge.